Eventsystem.se

Eventsystem.se är ett webbaserat verktyg för att hantera information och administration kring olika typer av events. Här kan du på ett enkelt och effektivt sätt

  • Utforma och publicera information om eventet på önskad plats på webben.
  • Utforma och anpassa ett anmälningsformulär efter varje enskilt event.
  • Administrera anmälningar via en databas.
  • Kommunicera med deltagare via e-post.

Logga in

För användarsupport, kontakta Jennie Yttermalm, 08-470 81 66, jennie.yttermalm@atea.se